Приватні детективи більше не детективи

29 травня 2012 року вперше в історії України була створена і зареєстрована Громадська організація «Всеукраїнська Асоціація Приватних Детективів» (ВАПД), яка з першого дня і до останнього часу наївно вважала, що в Україні можливий цивілізований розвиток професії «приватний детектив».

Фахівці з ВАПД розробляли законопроект «Про приватну детективну (розшукову) діяльність», робили спроби вносити в нього відповідні до реального стану речей поправки і доповнення. Проте, влада пішла по шляху створення правового поля, в якому українські приватні детективи будуть позбавлені самостійності і попадуть в повну залежність від МВС, чи від інших правоохоронних органів. Ні зараз (без Закону), ані потім (з такого рівня Законом) представники професії не мають і не будуть мати ніякого захисту від можливого свавілля, що підтверджується вже наявними фактами переслідувань державною машиною приватних детективів України, зводячи останніх у ранг  потенційних злочинців.

Є достатньо фактів такого «полювання» та інших видів тиску. Професія стоїть перед перспективою мати Закон, який більше притаманний диктаторським країнам. Спостерігається щоденний ріст кількості провокацій на завідомо протиправні послуги. В різних регіонах України має місце негативне ставлення до професії «приватний детектив» з боку чиновників. На ринок послуг по захисту бізнесу і особистості виходить все більше напівграмотних, а іноді нечистих на руку посередників. Все вищезазначене в сукупності робить працю в сфері приватної детективної діяльності беззмістовною, а мета і завдання ВАПД по створенню цивілізованих відносин між державою та новою професією «приватний детектив» перетворюються в фантазії та міфи.

Щоб не втратити для суспільства, бізнесу та особистості величезний потенціал та можливість допомоги в різних сферах діяльності, стали необхідні інновації, для чого було здійснено ряд принципових кроків. 

Крок перший, колективно осмислений та зважений: приватні детективи «Всеукраїнської Асоціації Приватних Детективів» практично одностайно, при повній підтримці колег з   міжнародних співтовариств ідуть з приватної детективної діяльності. При цьому Закон, на який віддано стільки зусиль, стає для них неактуальним і залишається дітищем чиновників і народних обранців при повній байдужості до його долі з боку учасників «Всеукраїнської Асоціації Приватних Детективів».

Далі, учасники Асоціації, відкидаючи конфронтацію і конфлікти з приватними та державними структурами, націлюючись на потреби ринку, які не перетинаються з інтересами держави, приймають рішення про крок другий.

02 серпня 2018 року Громадська організація «Всеукраїнська Асоціація Приватних Детективів» припинила свою роботу в сфері приватної детективної діяльності, змінила концепцію розвитку і була реорганізована в Громадську організацію «Міжнародна Асоціація розслідувачів та експертів з кризових ситуацій» (МАРЕКС).

Головна мета діяльності МАРЕКС – об’єднання фахівців із захисту бізнесу і особистості на національному та міжнародному ринках, просування на ці ринки власних (без участі різномастих  посередників) проектів по вирішенню задач бізнес-структур в Україні і за її межами. Основою цього процесу стають багаторічні дієві контакти з відповідними експертами в усіх куточках світу.

Тепер в арсеналі розслідувачів і експертів МАРЕКС – можливості по вивченню міжнародного ринку збуту, захист великого і середнього бізнесу на самих різноманітних напрямках, пошук людей по всьому світу, корпоративні розслідування при повній незалежності від зацікавлених сторін, і багато інших можливостей по попередженню та захисту від кризових ситуацій. При необхідності проведення приватних чи корпоративних розслідувань МАРЕКС залучає найрізноманітніших експертів та спеціалістів без звернення до державного ресурсу, а також з позицій журналістських розслідувань на основі власного інформаційного агентства та інших створюваних ЗМІ. Від сьогодні МАРЕКС об’єднує в своїх рядах не тільки професійних розслідувачів, але і експертів-переговорників, ІТ-експертів, вчених і викладачів, юристів і адвокатів, психологів, поліграфологів, фахівців з конкурентної розвідки, приватних виконавців, аналітиків, конфліктологів, спеціалістів по захисту інтелектуальної власності та інших. Територіальний масштаб можливостей учасників МАРЕКС покривається прямими діловими контактами серед професіоналів у всьому світі.

Розслідувачі та експерти з кризових ситуацій зі своїми можливостями і досвідом вже зараз формують власні пропозиції ринку та ідуть на допомогу бізнесу, суспільству та особистості, а перетворену в фікцію приватну детективну діяльність залишають всім бажаючим. Учасники МАРЕКС завжди відкриті для взаїмовигідної і чесної співпраці в найскладніших ситуаціях.