10 принципових пропозицій та змін, на яких наполягають приватні детективи, легально працюючі в Україні, їх об’єднань та маючих відношення до громадських ВГО «Всеукраїнська Асоціація Приватних Детективів» та ГС «Український детективний союз»

10 принципових пропозицій та змін, на яких наполягають приватні детективи, легально працюючі в Україні, їх обєднань та маючих відношення до громадських ВГО «Всеукраїнська Асоціація Приватних Детективів» та ГС «Український детективний союз» (аналітична довідка про обєднання додається )

Пропонуються до проекту Закону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» ( № № 3726, зареєстрований в ВРУ «28» грудня 2015 року.

пп

Перелік питань та статті проекту, які потребують відповідей та змін чи доповнень Обгрунтовання пропозиції детективних обєднань Пропозиція детективних обєднань
1. Визначення поняття «приватний детектив»

З метою оптимізації діючого законодавства та запобігання надлишкових витрат бюджетних коштів пропонується надати змогу вести приватну детективну (розшукову) діяльність у організаційно – правових формах, які чітко встановлені діючим законодавством України та які не потребують значних змін.

Частину першу Статті 1 викласти в такій редакції:

«Приватний детектив — фізична особа, яка здійснює приватну детективну діяльність індивідуально або в організаційно-правових формах приватного детективного підприємства».

2. Визначення сутності приватної детективної діяльності

Приватна детективна діяльність за сутністю є підприємницькою діяльністю приватних детективів або приватних детективних підприємств

Частину другу Статті 1 викласти в такій редакції:

Приватна детективна (розшукова) діяльність – дозволена відповідним органом Кваліфікаційнодисциплінарної комісії приватних детективів України підприємницька діяльність приватних детективів або приватних детективних підприємств щодо надання клієнтам на платній договірній основі детективних послуг з метою захисту їхніх законних прав та інтересів на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом.

3. Визначення державного органу, який здійснює контроль за приватною детективною діяльністю

Визначення Національної поліції України як регулятора приватної детективної діяльності є недоцільним. Приватним детективам забороняється ведення оперативно-розшукових заходів, вони здійснюють підприємницьку діяльність, що не є спорідненою з діяльністю правоохоронного органу — Національної поліції України. Тому відповідно до вимог міжнародної правової практики регулювання приватної детективної діяльності в Україні має здійснюватися спеціалізованим державним органом України у співпраці з органами самоврядування приватних детективів. У засіданнях робочої групи при відповідному Комітеті Верховної Ради України народними депутатами було запропоновано введення такого органу: Кваліфікаційнодисциплінарна комісія приватних детективів, яка формується з представників Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України та осіб, делегованих громадськими об’єднаннями приватних детективів, що підтримано детективним співтовариством України.

За пропозицією Народних депутатів Верховної Ради України, що входять до робочої групи ВРУ з питань внесення змін та доповнень у законопроект № 3726 від 28.12.2015 року співтовариство приватних детективів України одноголосно підтримує : у всіх розділах проекту Закону замінити слова «Національна поліція України» на слова Кваліфікаційнодисциплінарна комісія приватних детективів України.

Увага! Документ 2Tabl3726 –KDK Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, за авторством Народних депутатів України Паламарчука М.П., Кожем’якіна А.А., Продан О.П., Тетерука А.А., Короля В.М. та інших — додається

Пропонується погодити пропозицію Народних депутатів України та доповнити проект Закону Статтею 23 Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія приватних детективів зі змінами та доповненнями співтовариства приватних детективів України.

4. Визначення субєктів приватної детективної діяльності

Доповнення та зміни, які пропонуються детективним співтовариством України до Статті 4 дадуть можливість вільного вибору приватними детективами організаційних форм діяльності – як приватний детектив у формі фізичної особи – підприємця або: як приватне детективне підприємство у визначених діючим законодавством організаційно – правових формах (приватне підприємство, товариство чи інше)

Статтю 4 викласти в такій редакції:

«Стаття 4. Суб’єкти приватної детективної діяльності

Суб’єктами приватної детективної діяльності цим Законом визнаються:

1) приватні детективи – громадяни України, які отримали у встановленому законодавством порядку свідоцтво про право на заняття приватною детективною діяльністю;

2) приватне детективне підприємство.

На суб’єктів приватної детективної діяльності не розповсюджується дія законів, що регулюють правовий статус працівників правоохоронних органів.

Суб’єкти приватної детективної діяльності не мають права здійснювати оперативно-розшукові заходи, віднесені законом до виключної компетенції оперативних підрозділів, передбачених статтею 5 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».

5. Чітке визначення питання: хто може бути приватним детективом?

Вимога мати обов’язкову юридичну освіту прямо суперечить ст. ст. 24, 42, 43 Конституції України та не дає змогу частині суспільства вибрати професію приватного детектива. Міжнародний досвід розвитку приватної детективної діяльності у розвинених країнах свідчить про те, що успішними та професійними приватними детективами можуть бути аналітики, журналісти, юристи, військові та багато інших. Українське співтовариство приватних детективів вважає, що для зайняття приватною детективною діяльністю обов’язковою є додаткова спеціальна підготовка щодо професійного навчання любої особи, яка має вищу освіту та бажає вести вказану діяльність. Саме така вимога прийнята у законодавстві країн, де закладена правова основа держави.

Частину 1 Статті 5 викласти в такій редакції:

Стаття 5. Приватний детектив

Приватним детективом може бути громадянин України, який володіє державною мовою, має вищу освіту, пройшов спеціальну підготовку з метою здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності та отримав у встановленому порядку свідоцтво про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю.

6. Оптимізація поняття «приватного детективного підприємства»

З метою оптимізації діючого законодавства та запобігання надлишкових витрат бюджетних коштів пропонується надати змогу вести приватну детективну (розшукову) діяльність у організаційно – правових формах, які чітко встановлені діючим законодавством України та які не потребують значних змін.

Це, як вказано вище, дасть можливість вільного вибору приватними детективами організаційних форм діяльності: наприклад, як приватний детектив у формі фізичної особи – підприємця або як учасник приватного детективного підприємства у вже визначених діючим законодавством організаційно – правових формах (приватне підприємство, товариство чи інше)

Наприклад на відміну від приватних детективів, зареєстрованих як фізична особа – підприємець підприємства та товариства можуть бути такими:

— Приватне підприємство «Детективне агентство «А»

-Товариство з обмеженою відповідальністю «Детективне бюро «Б»

-Командитне товариство «Розшукова компанія «В»

та інші згідно ВЖЕ діючого законодавства

Статтю 6 викласти в наступній редакції:

«Стаття 6. Приватний детектив, приватне детективне підприємство.

Приватний детектив може займатися приватною детективною діяльністю індивідуально або у складі приватного детективного підприємства.

Приватний детектив, який здійснює приватну детективну діяльність індивідуально, є фізичною особою — підприємцем.

Приватний детектив може мати помічників з числа осіб, які уклали трудовий контракт з приватним детективом.

Приватне детективне підприємство є юридичною особою, створеною за участі одного або більше приватних детективів, інших детективних підприємств та яке діє у відповідності до вимог законодавства України на підставі статуту.

Право на використання у назві юридичної особи слів «детективне», «розшукове» належить виключно приватним детективним підприємствам, що зареєстровані і здійснюють свою діяльність відповідно до цього Закону.

Державна реєстрація приватних детективів та приватних детективних підприємств здійснюється у порядку, встановленому законодавством України про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Приватний детектив, приватне детективне підприємство відкривати рахунки у банках, мати печатку, штампи і бланки із зазначенням прізвища приватного детектива, або найменуванням приватного детективного підприємства. Приватне детективне підприємство має

самостійний баланс.

Стороною договору про надання детективних послуг є приватний детектив, приватне детективне підприємство.

Приватні детективні підприємства на договірних засадах можуть залучати до виконання укладених ними договорів про надання приватних детективних послуг приватних детективів, які не є його учасниками. Приватні детективні підприємства зобов’язані забезпечити дотримання професійних прав приватних детективів та гарантії приватної детективної діяльності.

Засновниками та учасниками приватного детективного підприємства можуть бути виключно приватні детективи. У разі, якщо засновник (учасник) приватного детективного підприємства був позбавлений права займатись приватною детективною діяльністю він втрачає право бути засновником (учасником) приватного детективного підприємства.

Про створення, реорганізацію або ліквідацію приватного детективного підприємства приватні детективи, які створили приватне детективне підприємство протягом трьох днів з дня внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців письмово повідомляють відповідний територіальний орган Кваліфікаційнодисциплінарної комісії приватних детективів України.

7. Чітке визначення документів та вимог для отримання Свідоцтва про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю У законопроекті немає чіткого переліку документів, що призведе до зловживань в окремих підрозділах контролюючих органів, розвитку бюрократії та формування корупційних складових.

Доповнити статтю 7 частиною 4 такого змісту:

«Для отримання свідоцтва про право на зайняття приватною детективною діяльністю, особа особисто подає до місцевого органу Кваліфікаційно дисциплінарної комісії приватних детективів України:

  1. заяву про видачу свідоцтва про право на зайняття приватною детективною діяльністю та додає до заяви:

2) дві фотокартки;

3) копію паспорта громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

5) медичну довідку про те, що вона не перебуває на обліку в органах охорони здоров’я у зв’язку з психічним захворюванням, алкоголізмом чи наркоманією;

6) довідку про відсутність судимості;

7) копію дипломів чи свідоцтв, що підтверджують наявність вищої освіти і проходження спеціальної підготовки для заняття приватною детективною діяльністю;

Забороняється вимагати будь-які інші документи, не передбачені цим Законом».

8. Визначення переліку послуг, які надаються приватними детективами Перелік послуг сформований з відривом від реальної діяльності приватних детективів України та світу, звужений та схожий на перелік послуг, які визначає схожий Закон Російської Федерації. Стаття 11 потребує якісних змін та відповідності реальності.

Частини 2 і 3 статті 11 викласти в такій редакції:

«Для досягнення цієї мети суб’єкти приватної детективної діяльності надають приватні детективні послуги із застосуванням засобів та методів, що не заборонені чинним законодавством України.

Дозволяється надання наступних видів приватних детективних послуг:

1) збирання, фіксування та дослідження відомостей на запит клієнта;

2) вивчення ринку, пошук і збір із відкритих джерел інформації з метою підготовки ділових переговорів, з’ясування фінансової, майнової та комерційної спроможності і благонадійності потенційних ділових партнерів в Україні і за кордоном;

3) з’ясування обставин неправомірного використання в підприємницькій діяльності фірмових знаків та найменувань, недобросовісної конкуренції;

4) з’ясування обставин незаконного отримання кредиту (у тому числі товарного кредиту) та обставин невиконання боргових зобов’язань перед особами, підприємствами та організаціями;

5) з’ясування обставин незаконного (несанкціонованого) отримання, збирання, розголошення відомостей, що становлять комерційну, банківську та службову таємницю, а також фактів незаконного (несанкціонованого) збирання конфіденційної інформації стосовно фізичних осіб;

6) з’ясування біографічних та інших даних, що характеризують особу, стосовно окремих громадян (з їх письмової згоди) при укладенні ними трудових та інших договорів, виявлення їхніх ділових зв’язків, у тому числі в регіонах і за кордоном;

7) пошук осіб, місцезнаходження яких невідоме, з’ясування причин і обставин зникнення, можливостей і умов їх повернення, розшук осіб, які втратили родинні та дружні зв’язки в регіонах і за кордоном;

8) розшук зниклого (втраченого або викраденого) майна, тварин;

9) реалізація заходів по відтворенню втраченої (зниклої) інформації з питань законних прав та інтересів замовників;

10) пошук і збір даних, які можуть бути приводом або підставою для звернення до правоохоронних органів або до суду;

11) пошук і виявлення фактів незаконного використання прав інтелектуальної власності, що належать замовнику;

12) пошук боржників та осіб, які ухиляються від виконання своїх договірних обов’язків;

13) виявлення незаконно встановлених пристроїв для технічної фіксації інформації відповідно до ліцензійних умов, встановлених діючим законодавством України;

14) проведення експертизи заходів безпеки, діючих на підприємствах та в організаціях на договірній основі;

15) надання консультаційних послуг громадянам та юридичним особам по питанням приватної детективної діяльності, не державної безпеки та іншим питанням, які є компетенцією суб’єктів приватної детективної діяльності;

16) збирання відомостей щодо встановлення страхового випадку на договірній основі з сторонами страхових правовідносин;

17) на замовлення клієнта перевіряти достовірність інформації, розміщеної в Інтернеті на вказаних замовником сайтах;

18) надання інших послуг, якщо вони не суперечать вимогам чинного законодавства України.

9. Визначення принципів та особливостей підготовки приватних детективів Важливо не допустити на законодавчому рівні невілювання професії «приватний детектив», коли професіоналів – приватних детективів готуватимуть всі охочі без залучення практиків та фахівців розшукової справи. Як можливо навчити приватного детектива справі, якщо вчитель ніколи не працював у цій сфері?

Підготовку приватних детективів мають проводити заклади, які мають у викладацькому складі осіб з досвідом практичної приватної детективної діяльності. Підготовка має проводитись за програмами, які зв’язані з практичним досвідом та навчають на досвіді українських та закордонних приватних детективів.

Ч. 2 Статті 17 викласти в такій редакції: « Розробка програм навчання та ліцензування створених навчальних закладів, передбачених частиною першою цієї статті, здійснюються в порядку, встановленому нормативними актами Міністерства освіти і науки.»

Доповнити статтю 17 частиною 4 такого змісту: «Вищі навчальні заклади, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів у сфері приватної детективної діяльності, спеціальне навчання (підготовку) для заняття приватною детективною діяльністю для подальшого отримання слухачем відповідного свідоцтва зобов’язані погоджувати навчальні програми з Кваліфікаційнодисциплінарною комісією приватних детективів України ».

10. Визначення гарантій діяльності приватних детективів

У законопроекті гарантії приватної детективної (розшукової) діяльності визначені вузько та містять загальні вирази, що приведе до вільного трактування цього важливого аспекту діяльності приватних детективів, конфліктів та обмеження прав приватних детективів.

Пропонується викласти справжні гарантії приватної детективної (розшукової) діяльності, які визнані міжнародними експертами у сфері приватної детективної діяльності та дозволять уникнути корупційної складової у діях осіб, які забажають використати приватних детективів у протиправних аспектах.

Статтю 21 проекту викласти в такій редакції:

«Стаття 21. Гарантії приватних детективів при здійсненні приватної детективної діяльності

Професійні права, честь і гідність приватного детектива гарантуються та охороняються Конституцією України, цим Законом та іншими законами, зокрема:

1) забороняються будь-яке втручання і перешкоджання здійсненню детективної діяльності;

2) забороняється вимагати від приватного детектива, його помічника, стажиста, особи, яка перебуває у трудових відносинах з приватним детективом, детективним підприємством, а також від особи, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття детективною діяльністю, надання відомостей, що є професійною таємницею. З цих питань зазначені особи не можуть бути допитані, крім випадків, якщо особа, яка довірила відповідні відомості, звільнила цих осіб від обов’язку зберігати таємницю в порядку, передбаченому законом;

3) проведення стосовно приватного детектива оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя;

4) забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов’язаних із здійсненням детективної діяльності;

5) приватному детективу гарантується право на забезпечення безпеки під час участі у кримінальному судочинстві в порядку, встановленому законом;

6) забороняється залучати приватного детектива до конфіденційного співробітництва під час проведення оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, якщо таке співробітництво буде пов’язане або може призвести до розкриття детективної таємниці;

7) забороняється втручання у приватне спілкування приватного детектива з клієнтом;

8) орган або посадові особи, які затримали приватного детектива або застосували до нього запобіжний захід, зобов’язані негайно повідомити про це Галузеву палату приватних детективів України;

9) повідомлення про підозру приватного детектива у вчиненні кримінального правопорушення може бути здійснене виключно прокурором Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя;

10) забороняється притягати до кримінальної чи іншої відповідальності приватного детектива (особу, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття детективною діяльністю або погрожувати застосуванням відповідальності у зв’язку із здійсненням ним детективної діяльності згідно із законом;

11) забороняється ототожнення приватного детектива з клієнтом;

У разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння приватного детектива, приміщень, де він здійснює свою діяльність, тимчасового доступу до речей і документів приватного детектива слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов’язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження.